Vill du bli medlem?

För medlemskap, välj enligt listan nedanför och swisha in motsvarande belopp. Lägg till ditt namn på meddelanderaden. Skicka. Klart!

Vi behöver komplettera med flera uppgifter, men det löser vi efteråt.

Ny medlem senior (första året) 500:- (Avgift förbundet 25:-)

Medlem senior (efter första året) (träning, KM-tävlingar) 600:- (Avgift förbundet 125:-)

Ny medlem junior (första året) 200:- (Avgift förbundet 25:-)

Medlem junior (efter första året) 200:- (Avgift förbundet 125:-)

Licensavgift nivå1, inbjudningstävlingar 50:- (Avgift förbundet 50:-)

Licensavgift nivå2, Distriktstävlingar (DM, Div2) 200:- (Avgift förbundet 200:-)

Licensavgift nivå 3, Förbundstävlingar (SM, Div1, Elit) 300:- (Avgift förbundet 300:-)

Licensavgift junior 16-21 år 100:- (Avgift förbundet 100:-)

Stödmedlem (ej aktiv spelare) 200:- (Avgift förbundet 125:-)

Familjemedlem (per familj, skrivna på samma adress) 1000:- (Avgift förbundet 25:-/125:-/st)

Träningsavgift (Licensierad i annan förening) 100:-/tillfälle (Avgift förbundet 0:-)

Pröva-På-instruktion privat ordinarie träning – Ingen avgift första gången, därefter medlemsavgift enligt ovan.

Företagsinstruktion/privatinstruktion per bana övrig bokning 2000:-/bana (max 8 st spelare per bana)