Vill du bli medlem?

Välj mellan Junior eller Senior bland QR-koderna i din Swishapp. Byt till ditt namn på meddelanderaden. Skicka. Klart!

Vi behöver komplettera med flera uppgifter, men det löser vi efteråt.

Junior – när är man det?

Senior – vad betyder det?