Avgifter 2021-2022

2021-11-12

Junior 200 kr

Senior 500 kr

Träningsavgift för icke medlemmar 100 kr